Life

Co je to náhradní plnění a kdy nastupuje na scénu?

Zaměstnavatelé mají mnoho povinností, ale samozřejmě na druhou stranu také práv. A je důležité, aby k nim přistupovali se zodpovědností, odpovědností a také aby na ně nezapomínali. Kromě toho, že se musí zaměstnancům zajistit BOZP a školení o požární ochraně, je důležité nezapomínat také na náhradní plnění, které nastupuje na scénu hlavně ve větších firmách, kde působí více jak 25 zaměstnanců. O co se konkrétně jedná a jak případně svou povinnost splnit?

Pro osoby se zdravotním postižením

Náhradním plněním se nerozumí nic jiného než základní forma povinného podílu v zaměstnání osob se zdravotním postižením. Náhradní plnění se zpravidla týká společností, ve kterých figuruje více jak 25 zaměstnanců. A nezáleží ve výsledku na tom, jestli jsou to soukromé nebo státní instituce, povinnost se odráží od zmiňovaného počtu zaměstnanců. 

V současné době však tato povinnost v lidech vyvolává spíše velkou míru otázek než odpovědí. Zejména se zaměstnavatelé ptají, jak konkrétně mohou svou povinnost uplatnit a splnit. Možností je však ve výsledku několik. 

Vyberte si jednu z možností

Jak bylo zmíněno, náhradní plnění se vztahuje na zaměstnavatele, který mají více jak 25 zaměstnanců. A nezáleží ani tak na tom, jestli jste soukromou nebo státní institucí. Zkrátka a dobře máte tuto povinnost a musíte ji splnit. 

Pozitivní je, že máte rovnou tři možnosti, jak můžete dostát své povinnosti. Jednou z možností je zaměstnat příslušný počet osob se zdravotním postižením (čili jsou to min. 4 % podílu k celkovému počtu zaměstnanců), nebo můžete odvést finanční plnění této povinnosti do státního rozpočtu.

Tou nejčastěji využívanou je však třetí možností, která říká, že můžete odebírat služby nebo výrobky od jiných zaměstnavatelů, kteří mají více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Těmto společnostem můžete případně sami zadávat konkrétní zakázky pro odběr náhradního plnění.

Zmiňované společnosti kromě toho, že vyrábí nějaké výrobky, nabízí také služby, jako jsou úklidové služby. A ty se zejména ve velkých společnostech, které mají vlastní skladové nebo kancelářské prostory, víc, než hodí.