Money

Stavíte nový dům? Udělejte ho co nejméně energetický náročný a získáte dotaci od státu

V rámci programu Nová zelená úsporám 2022 můžete požádat o dotace na novostavbu. Není to ale tak jednoduché, splněno musí být spousta parametrů. Tím základním je to, že se jedná o dům s velmi nízkou energetickou náročností. Tento termín zkráceně označujeme jako „pasivní“ dům. O tuto dotaci může požádat vlastník nebo stavebník rodinného domu, nebo ten, kdo si dům do dvou let od dokončení stavby koupí (od prvního vlastníka/stavebníka). 

Pasivní, nízkoenergetický, nulový… jak se v tom vyznat? 

Víme, že všechny tyto termíny vyjadřují, že daný dům je schopen dosáhnout určité míry úspornosti. Každý dům má určitou energetickou náročnost, která je uvedena v jeho průkazu energetické náročnosti, a podle ní rozlišujeme hned několik typů domů: 

  • Dům s nízkou energetickou náročností („Nízkoenergetický dům“) – měrná neobnovitelná primární energie EpN,A musí být rovno anebo menší než 120 (kWh.m2.rok-1). 
  • Dům s velmi nízkou energetickou náročností („Pasivní dům“) – měrná neobnovitelná primární energie EpN,A musí být rovno anebo menší než 90 (kWh.m2.rok-1). 
  • Dům s téměř nulovou energetickou náročností („Nulový dům“) – jeho spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. 

Jiné domy nejdou od ledna roku 2020 postavit. 

Kolik můžete získat? 

Zatímco u jiných forem dotací se udělují částky závislé na ploše, která byla vybudovány, v případě dotace na novostavbu se jedná o jednorázové částky. Získat tak můžete 200 000 Kč, 350 000 Kč nebo dokonce 500 000 Kč. To, na kterou částku dosáhnete, je dáno tím, jak moc úsporný váš dům bude. Samozřejmě, že čím úspornější, tím vyšší částku můžete získat. 

Výhody nízkoenergetických domů 

V první řadě to jsou výrazně nižší náklady na vytápění domu. To je také důvod, proč do nízkoenergetických domů lidé jdou. Takové domy jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, takže v nich nedochází k tepelným ztrátám. Uvnitř domu je přitom vytvořeno zdravé klima, a to jak v létě, tak také v zimě.