Life

Solární panely a jaké jsou výhody a nevýhody tohoto systému

Už v roce 1839 si vědec Alexandr Edmund Becquerel všimnul, že některé předměty mají schopnost přirozeně vytvářet energii na základě přijaté sluneční energie. Ačkoli ho tento objev zaujal, nepodařilo se mu nápad nijak rozšířit. Teprve počátkem dvacátého století se vědci tímto efektem začali zabývat. No a v roce 1954 představila americká společnost Bell Labs první solární fotovoltaické zařízení, které vyrábělo použitelné množství elektřiny. V té době byly ale tyto systémy velmi drahé. Jejich boom nastal proto teprve koncem dvacátého století.

Možnost státních dotací

Mezi obrovské nevýhody solárních panelů patří jejich vysoká pořizovací cena. Naštěstí si spousta států uvědomuje vysoký potenciál těchto systémů i zodpovědnost za naši planetu, a poskytuje dotace (v současné době například Nová zelená úsporám). Díky nim a také příznivějším cenám na trhu se solární panely staly hlavním zdrojem energie pro spoustu domácností. Oproti původním solárním panelům se ceny snížily díky rozšíření výroby a také použití lepších technologií a levnějších materiálů.

Výhody solárních panelů

Mezi hlavní výhody patří to, že se jedná o obnovitelný zdroj energie, který nezatěžuje naši planetu. Jakmile budete mít jednou nainstalované solární panely, můžete získávat energii v podstatě zdarma (i když údržba solárních panelů je pro efektivní výrobu energie samozřejmě nutná – náklady na údržbu jsou ale nízké). To snižuje vaše účty za energie. Solární energii lze využít k různým účelům. Můžete vyrábět elektřinu (fotovoltaiku) nebo teplo (solární energii).

Nevýhody solárních panelů

Jak už bylo řečeno, jednou z nevýhod jsou vysoké pořizovací náklady. Další nevýhodou je také závislost na počasí, nicméně v současné době už systémy umí využívat energii tak, že ji uloží na dobu, až jí bude zapotřebí. To zefektivňuje využití solární energie. Nicméně takovéto uschovávání energie může být poměrně drahé. Další nevýhodou je také prostorová náročnost solárních panelů.