Money

Laboratoř spolehlivostních zkoušek ověří kvalitu

Zkoušky spolehlivosti ověřují zejména délku životnosti konstrukčních uzlů za pomocí vysoko-cyklových zkoušek. Pomocí nich lze podpořit vaše R&D oddělení při návrhu parametrů RAMS/LCC a v následujícím časovém sledu událostí provést verifikaci údajů potřebnými zkouškami. Zkoušení životnosti se provádí podle platných norem. Naše kvalitní vybavení laboratoří zahrnuje pneumatické testovací zařízení pro zkoušky životnosti s PLC řízením, klimakomoru pro zkoušky urychleného stárnutí s PLC řízením a rozsahem teplot od – 35 °C do + 55 °C a v neposlední řadě i sušárnu s přirozenou cirkulací vzduchu od + 30 °C do 200 °C.

Provedení zkoušek

Pro provozovatele, výrobce a opravce kolejových vozidel jsou důležité mnohé technologické platformy a spousta produktů, které lze otestovat. Můžeme prověřit vaše lepicí systémy zahrnující lepidla, tmely, lepicí pásky, suché zipy či štítkové materiály. Ochranné fólie, solární či bezpečnostní prvky ochrany proti poškrábání a poškození při přepravě. Osobní ochranné pracovní prostředky včetně působení pro ochranu dýchacích orgánů, ale i bezpečnost pro ochranu sluchu, očí, obličeje, hlavy a těla. Testuje se i ochrana proti korozi a speciální nátěry, výrobky určené pro lakovny s ochranou povrchů a použité materiály či chemikálie zahrnující filtrace, plniva na odlehčení a modifikaci různých plastů a dalších materiálů.

Akreditované laboratoře

V současné době se provádí i zkoušky mezi více zkušebnami. Využití naší akreditované zkušební laboratoře vám dává záruku při předejití dalším potížím. Jsme jedinou společnost v České a Slovenské republice, které se podařilo projít zkouškou a má tak akreditaci. CZ testing institute s.r.o. je totiž akreditovanou zkušební laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 určenou pro zkoušky pevnosti, spolehlivosti a hoření podle ČSN EN 45545-2, která dosáhla nejvyššího možného hodnocení a byla schválena mezinárodní certifikační organizací, která navíc také zastřešuje evropské zkušební laboratoře se zaměřením na železnici. Akreditovaných laboratoří je ve světě opravdu hodně, ale existují i společnosti, které porovnávání jenom organizují. Vy máte ale možnost si vybrat ty, co jsou jediní a nejlépe uspěli.