Life

Komerční nemovitosti v portfoliu DRFG dobře odolávají krizi

Jak dokládají data, tak poslední ekonomická krize v roce 2008 neměla na maloobchodní řetězce příliš velký vliv. Některým se v tomto období zisky dokonce zvyšovaly. Podle hlavního ekonoma značky podílových fondů CZECH FUND Lukáš Kovandy je to proto, že nenabízejí luxusní zboží, ale produkty běžné spotřeby. A ty se podle něj dobře prodávají i v době ekonomického poklesu. Retailovým řetězcům tedy zpomalení ekonomiky příliš nevadí, což je skvělá zpráva pro nemovitostní fond, který se zaměřuje právě na retail. Investorům tedy může poskytnout stabilní výnos i v dlouhodobém horizontu, právě z toho důvodu, že je vůči výkyvům v ekonomice rezistentní, vysvětluje Kovanda.

Právě nemovitostní fond pod značkou CZECH FUND, které spadají pod investiční skupinu DRFG Davida Rusňáka, mají v portfoliu obchody a retail parky zaměřené na střední vrstvy, a zhoršení ekonomických podmínek tak mohou bez větších potíží přečkat, dodává Kovanda.

Značka podílových fondů CZECH FUND patří pod DRFG

Na investice do obchodních zón se zaměřuje CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND. Napříč Českou republikou hledá retail parky především ve středně velkých městech. V těchto oblastech jsou totiž tyto zóny často jediným místem nákupu, nebo jejich konkurence není příliš velká. To také vysvětluje, proč ani v krizových letech jejich obsazenost výrazně neklesala. V současné době je obsazenost objektů pod správou fondu 96 %.

Investorům dávají výhled na stabilní výnos také dlouhodobé nájemní smlouvy, které se uzavírají na čtyři až pět let a v případě potravinářských řetězců dokonce na více než deset let, prozrazuje ekonom Kovanda. Investorům to dává příslib dlouhodobého a stabilního výběru nájemného, což je pro zhodnocování samotného fondu naprosto zásadní. Do nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND může investovat téměř každý už od 500 korun měsíčně. Fond je na trhu od roku 2016 a investorům za tu dobu přinesl zhodnocení +16,37 % (23.02.2016 – 31.03.2019).