Life

Co jsou to zemní práce a kdy se s nimi začíná?

Zemní nebo také výkopové práce – něco, bez čeho se při stavbě rodinného domku neobejdete. Ať už má váš nový příbytek stát uprostřed města nebo na jeho okraji, v každém případě bude zapotřebí povolat zkušenou firmu, která se okamžitě pustí do práce. V rámci zemních prací dochází k hloubení základů domu a končí to terénními úpravami a založením zahrady. Samozřejmě je součástí prací i případné vybudování vodních ploch, pakliže je vyžadujete. 

Práce s těžkými i lehkými stroji

V praxi tak mluvíme o práci, která je vykonávána s pomocí těžkých a lehkých strojů. Jak již bylo zmíněno, jejich hlavním úkolem je vybudovat základy domu, případně podsklepení rodinného příbytku nebo vodní plochy. 

Při výkopových prací může dojít i na práci manuální, kdy se vykopou základové spáry. Mluvíme však o zastaralém způsobu výkopů, většinou se k nim těžké nebo lehké stroje přece jenom využijí. 

Bez projektu domu to nepůjde

Stejně jako nemůže dojít k demolici domu bez demoličního výměru, kterým je jakýmsi povolením tohoto počinu, nemůže dojít ani k výkopových pracím jen tak – lusknutím prstu. Musí být zpracován projekt domu, a to včetně geologického průzkumu popisujícího stav podloží. A samozřejmě musí být změřeno množství ze země unikajícího radonu. 

Důležité je také samotné vytyčení domu, kdy je třeba znát nejen výšku, ve které bude rodinný příbytek založen. 

Po vytyčení stavby je možné se pustit do práce

Aby byly výkopové práce zdárně zahájeny, je zapotřebí vytyčit si stavbu. Po tomto kroku už není nic, co by zabraňovalo stavební mechanizaci v počinu. 

Po skončení činnosti je důležité odvézt vytěženou zeminu. Buďte připraveni na velké množství. Bohužel řada budoucích majitelů domu si není přesně vědoma toho, kolik zeminy se během chvilky dokáže ze země vytěžit a kolik se tedy tím pádem musí odvézt.