Money

Jaká pokuta letos hrozila za pozdní odevzdání přehledu OSSZ?

Každý rok musí podnikatelé i mnozí zaměstnanci podávat daňové přiznání. To letošní se podávalo do 3. dubna, termín byl tedy těsně po velikonočních svátcích. Sice většina podnikatelů na daňové přiznání nezapomněla, zapomnělo se však na podávání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a pro OSSZ. Jestli jste zapomněli na podání přehledu správě sociálního zabezpečení, dost možná vás postihla nemile vysoká pokuta, kterou jste museli uhradit. O jak velké pokutě mluvíme?

Daňové přiznání a následovně i přehledy správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny musí podávat každá samostatně výdělečně činný osoba, která během uplynulého roku (byť jen část uplynulého roku) vykonávala samostatně výdělečnou činnost. Na daňové přiznání se většinou nezapomíná, bohužel na přehledy ano. Pojďme se tedy zaměřit na přehled pro správu sociálního zabezpečení, které se podávali buď v Praze, nebo v Brně.

Přehledy se letos musely odevzdat do 2. května. Jednalo se o nejzazší termín, do něhož musel být přehled jak odevzdán, tak i zaplacen. U přehledů platí, že musí být odevzdány maximálně do měsíce od podání daňového přiznání. Ideální tedy je, když při odevzdání daňového přiznání odevzdáte i přehledy. Bohužel přehledy řada lidí nechává na poslední chvíli.

Odevzdali jste je či nikoliv?

Pokud jste přehledy neodevzdali, přijde vám výzva do schránky, která upozorní na zatím neodevzdaný přehled. Jestliže však i potom přehled neodevzdáte, hrozí vám pokuta, která se může dostat až na padesát tisíc korun.

Co když mám daňového poradce?

U podnikatelů, kteří mají daňového poradce, je to samozřejmě jinak. Pokud máte daňového poradce, musíte tuto skutečnost oznámit správě sociálního zabezpečení do konce dubna. Díky tomu dojde k prodloužení termínu, a to až do 1. srpna tohoto roku.

Přehled jste stejně jako vloni mohli podat buď osobně na příslušný úřad správy sociálního zabezpečení, nebo jste ho mohli poslat poštou.