Life

Jak vybrat hasicí přístroj podle druhu hasicí látky? 

PO neboli požární ochrana a BOZP jdou ruku v ruce. A k požární ochraně neodmyslitelně patří hasicí přístroje. Jaký si ale vybrat? Držet se můžete pěti základních druhů nebo oslovit firmu Extéria, o které se dočtete v referencích  na internetu. 

Pět základních druhů 

Práškové hasicí přístroje jsou poměrně univerzální, ale nejsou vhodné do prostředí, kde se vyskytují přístroje citlivé na prach. Na druhou stranu můžete tyto přístroje používat i k hašení zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V, jelikož obsažený jemný hasicí prášek není vodivý. Tento hasicí přístroj by neměl chybět v obytných budovách, skladech, vozidlech, stavebnictví, chemických provozovnách a strojních dílnách. 

Pěnové hasicí přístroje používají k hašení požáru pěnidlo, které při styku se vzduchem vytváří hustou pěnu. Ta izoluje hořící předmět od okolí a zabraňuje úniku hořlavých plynů. Hodí se zejména k hašení látek organického původu nebo kapalin kromě těch, které pěnu rozkládají (aceton, líh). Nejsou vhodné k hašení elektrických zařízení. 

Speciální hasicí látka 

Plynové hasicí přístroje operují se speciální hasicí látkou. Tyto hasicí přístroje lze použít při jakémkoliv požáru kromě požárů alkalických kovů. Můžete je tedy použít k hašení elektronických zařízení, výpočetní techniky, nosičů dat, telefonních ústředen a podobně. Jejich další výhodou je, že po nich nezůstávají žádné stopy, takže je lze použít i například v muzeu. 

Sněhové hasicí přístroje používají k hašení oxid uhličitý. Jsou vhodné k hašení hořlavých kapalin, plynů a zařízení pod elektrickým proudem. Nelze s nimi ovšem hasit sypké látky nebo dřevo a použití v uzavřených prostorech může být nebezpečné. Při nesprávném použití hrozí vznik vážných omrzlin. 

Vodní hasicí přístroje hasí oxidem draselným, který zabraňuje zamrzání vody. Jejich účinnost je ze všech hasicích přístrojů nejnižší. Jsou vhodné pouze k hašení pevných látek, naopak s nimi nelze hasit elektrické zařízení. Využití naleznou především v zemědělském průmyslu.