Life

Co je hygienický plán a k čemu slouží

Hygienický plán je technický dokument, ve kterém se hovoří o pokynech a pravidlech ohledně údržby prostor. Pojednává o tom, jak udržet v prostorách hygienické standardy.  

Dokument pro pracovníky úklidu

Hygienický plán je dokument, který slouží všem pracovníkům úklidu. Je to ale také nástroj pro to, aby bylo úspěšně možno zavést služby úklidových služeb v komerčních prostorách. Úklid kanceláří a dalších prostor se podle hygienického plánu lépe řídí. Všichni pracovníci tak přesně vědí, za co jsou odpovědní a jak často by v prostoru měli provádět konkrétní úklidové činnosti. Pomocí tohoto technického dokumentu se vám bude dařit vždy přesně rozdělit práce a pravomoci úklidových pracovníků. 

Shrnuje základní požadavky

Hygienický plán se sestavuje tak, že se nejprve vyhodnotí analýza provozu, kdy se vyzdvihnout všechny potřebné prvky. Poté už se vypracovává plán, který obsahuje všechny potřebné informace. Vymezuje, jakým způsobem se bude čistit, co a jakými prostředky se bude čistit, jaké pomůcky budou při úklidových pracích použity, ale také stanovuje přesný časový harmonogram úklidových prací. Pomocí tohoto plánu je pak pro jakoukoliv úklidovou firmu snadné, aby vyhověla požadavkům vaší provozovny. 

Uklízené povrchy

Do plánu je dobré vypsat, jaké jsou materiály povrchů, které se budou pravidelně udržovat. V plánu se bude pojednávat o tom, jaké povrchy se vlastně budou udržovat. Bude se jednat také o okna, zrcadla, podlahy, nebo také kliky a dveře? Vše je třeba specifikovat tak, abyste byli plně spokojeni. 

Jak často se bude uklízet

Časový harmonogram úklidu je další z údajů, který by plán neměl opomenout. Jak často se budou konkrétní úklidové práce provádět? Jak často se budou udržovat toalety, jak často podlahy, a jak si budete přát udržovat koberce? 

Hygienický plán usnadní splnění vašich úklidových požadavků ze strany úklidové firmy.