Life

Odvykací stav – na co se připravit? 

Závislost na alkoholu patří k nejběžnějším a také nejnebezpečnějším závislostem. Stejně jako závislost na drogách se projevuje dlouhodobým užíváním stále vyšších dávek a změnou chování. Pokud se po dlouhodobém pití alkoholu závislý člověk několik hodin až dní nedostane ke své dávce, dostaví se tzv. odvykací stav. 

Odvykací stav je u alkoholismu důležitým faktorem v pokračování závislosti, jelikož závislý už nevyhledává alkohol jen kvůli příjemným pocitům, ale aby se naopak zbavil těch nepříjemných. Ze všech návykových látek bývá odvykací stav nejnebezpečnější právě u alkoholu, může končit vážnými zdravotními problémy až smrtí. 

Jak se odvykací stav projevuje? 

Mezi nejběžnější příznaky odvykacího stavu u alkoholismu patří psychomotorický neklid, který se projevuje zvýšenou motorickou aktivitou. Objevuje se třes rukou, pocení, úzkosti, nevolnost a zvracení, podrážděnost, deprese, poruchy soustředění a spánku a děsivé sny. Může dojít k silnému bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, celková slabost či bolesti hlavy. U vážnějších případů se objevují halucinace (zrakové, sluchové i hmatové), křeče a epileptické záchvaty. 

Delirium tremens 

Nejtěžší forma odvykacího stavu se nazývá delirium tremens. Při něm u člověka dochází k závažným poruchám vědomí, horečce, dezorientaci, halucinacím, paranoie, zrychlenému dýchání, velkému třesu a záchvatu křečí. V této fázi umírá asi 20 % závislých na srdeční zástavu, mozkovou mrtvici nebo metabolický rozvrat. I po odeznění deliria ale může ještě několik měsíců docházet k úzkostně-depresivním stavům a poruchám spánku. 

Je důležité poradit se ohledně skoncování s návykovou látkou s odborníkem. Ten dokáže zvýšit šance na trvalou abstinenci a bezpečně provede pacienta odvykacím stavem. Může doporučit vhodnou doplňkovou léčbu, která podpoří regeneraci jater, podpoří imunitu a doplní tělu potřebné vitamíny. Šance na úplné vyléčení jsou pak mnohem větší.