Life

Co je to PPC audit?

PPC reklama je oblíbeným marketingovým tahem, jak přilákat ještě víc zákazníků či zpropagovat svou značku. Zároveň je to oblast, kde je snadné „utopit“ obrovské množství peněz bez výraznějších výsledků. A proto byste měli nechat vypracovat pravidelný PPC audit, kde se zhodnotí celková strategie, nastavení reklam a využití jednotlivých platforem.

Čemu se audit věnuje?

Profesionálně zpracovaný audit by měl zkontrolovat hned několik oblastí – vhodné rozdělení témat, efektivně investovaný rozpočet, vhodné zvolení typů nabídek, návratnost, nastavení lokality a zařízení, obsah reklamy, cílovou stránku reklamy, analýzu hledaných výrazů a klíčových slov a v neposlední řadě také doporučit doporučení na rozšíření či remarketing. Žádná kampaň není dokonalá, vždy je prostor na zlepšení.

Jak často audit dělat?

Audit dělejte pravidelně. Kompletní audit není třeba provádět tak často, stačí jednou za rok. Audit dílčích prvků kampaní se snažte dělat alespoň čtvrtletně, a to i v případě, že jste s kampaní jinak spokojení. Ještě častěji ho dělejte při problémech s výkonem nebo pokud prodáváte sezónní zboží a očekáváte větší nápor zákazníků.

V některých chvílích je zase lepší audit odložit. Pokud jste nedávno celkově změnili strategii, strukturu kampaní či agenturu, dejte tomu čas, aby se mohly projevit výsledky. Pokud plánujete změnu externí agentury, která se vám o PPC reklamu stará, je audit rovněž zbytečný, protože nový dodavatel si tak jako tak bude chtít veškerá data projít znovu a celou kampaň revidovat.

Co očekávat od externí firmy?

U externího dodavatele auditu si dejte pozor na to, aby nespolupracoval s vaším přímým konkurentem. Taková agentura by sama měla odmítnout pro střet zájmů. Ověřte si, kdo konkrétně na auditu bude dělat a jaké výsledky má za sebou. Od správně provedeného auditu pak lze čekat seznam nalezených problémů a rezerv a návrh na jejich vyřešení či doplnění.