Life

8 výhod fotovoltaické elektrárny

Přemýšlíte, že si na svou střechu nebo pozemek umístíte fotovoltaickou elektrárnu? Podívejte se na 8 výhod, které tento systém nabízí. 

Neprodukuje CO2

Sluneční elektrárna je obnovitelný zdroj energie. Při výrobě elektřiny se tak nic nespaluje, ani se nespotřebovávají zdroje energie ze země. Nevznikají také žádné zplodiny. 

Nevysílá žádné záření

Fotovoltaická elektrárna je nejen nehlučný systém, který využívá energii ze slunce, ale je také bezpečný pro zdraví. Nevysílá žádné elektromagnetické záření. 

Neškodí lidem ani zvířatům

Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu nebo na pozemek nemá žádný negativní vliv na zdraví lidí nebo blahobyt zvířat. Fotovoltaická elektrárna je také naprosto neškodná pro rostliny. Jedná se pouze o krajinný prvek pro výrobu elektřiny, který nijak svému okolí neškodí. 

 Nepotřebuje jinou energii

Solární systémy nepotřebují pro svůj provoz žádnou jinou energii, než tu ze slunce. Nejsou tedy odkázány na napojení na síť, svou elektřinu si umí vyrobit nezávisle na energii z distribuční sítě. 

FVE je bezúdržbová

Fotovoltaická elektrárna je po své instalaci odbornou firmou naprosto bezúdržbová. Systém pracuje sám, bez nutnosti do něj jakkoliv zasahovat. 

Elektřina zdarma po dobu 30 let

Životnost současných solárních systémů je více než 30 let. Právě po tak dlouhou dobu je možné získávat elektrickou energii ze slunce zcela zdarma. Po uplynutí této doby pomalu začíná systém ztrácet na své původní výkonné efektivitě. 

Se státní dotací jsou náklady nízké

Fotovoltaická elektrárna se vyznačuje také tím, že její pořízení je možné nákladově snížit pomocí státní dotace. Ta se v současné době pohybuje okolo 150 tisíc korun, což představuje velkou část celkových nákladů na celý systém. 

Elektřina, která se stále obnovuje

Poprvé v historii lidstva dokáže člověk účinně zachycovat energii, která je zde pro všechny zdarma. Navíc je sluneční svit síla, která se neustále obnovuje a naším zásahem nikterak nemizí. 

Elektřina ze slunce je jedinečná možnost, jak ušetřit za náklady za energie, navíc ekologicky.